Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

fond_eufond_eu2


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje kapaciteta proizvodnje obrta za proizvodnju klišeja

Kratki opis projekta: Dana 08.12.2017. obrt Kliše Kop, vl. Tomislav Maglić potpisao je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje kapaciteta proizvodnje obrta za proizvodnju klišeja“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0339. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će osnivanje nove poslovne jedinice za proizvodnju klišeja velikih dimenzija, razvoj novih proizvoda, rast prihoda poduzeća, otvaranje novih radnih mjesta te stručno usavršavanje i razvoj zaposlenika.

Ciljevi projekta: opći cilj projekta je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te povećanje konkurentnosti domaćih MSP-ova u tiskarskoj, ambalažnoj i grafičkoj industriji. Specifični ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti poduzeća, rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, povećanje broja zaposlenih te stručno usavršavanje zaposlenika.

Očekivani rezultati projekta:

  • Osnovana nova poslovna jedinica za proizvodnju klišeja velikih dimenzija
  • Osigurana visoka razina učinkovitosti proizvodnog procesa kroz ulaganje u tehnološki naprednu opremu i edukaciju djelatnika
  • Poštivana pravila vidljivosti i izvršena promocija projekta
  • Upravljanje projektom i administracija provedeni u potpunosti adekvatno i uspješno

Ukupna vrijednost projekta: 5.623.570,84 Kn

EU sufinanciranje projekta: 2.166.396,69 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. studenog 2017. – 15. kolovoza 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Iva Keškić, iva.keskic@klise-kop.hr , tel. +385 1 3370 034

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr


Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost obrta Kliše Kop, vl. Tomislav Maglić.